10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

Organik Tarım

Günümüzde dünya ülkelerinin önemle üzerinde durduğu insan sağlığı ile doğrudan bağlantılı olan geleneksel tarım ve tarım ürünlerinin artan olumsuz etkileri karşısında geliştirilen alternatif tarım metodu ‘Organik Tarım’ olarak nitelendirilmektedir. Organik tarım doğal dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.

Son yıllarda Türk halkının sağlıklı ve güvenli beslenme konusunda göstermiş olduğu istek ile doğru orantılı olarak organik tarım ürünlerinde iç pazar oluşmaya başlamıştır. Özele indirgediğimizde organik tarım için uygun alanlara sahip olan Hatay bölgesi ekolojik koşulları nedeniyle erkenci meyve yetiştiriciliğine de imkân sağlamaktadır. Zengin endemik türlerin bulunduğu ilde tıbbi ve aromatik bitkilerin işlendiği kurumsal işletmeler de mevcuttur.