10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

Turizm

Hatay’ı çekici hale getiren etkenler, tarihi, doğası ve kültürünün yanında; iklim özellikleri, ülkeyi Ortadoğu’ya bağlayan sınır ili olması ve Mezopotamya’nın Akdeniz’deki son noktası olmasıdır (Turizm Bakanlığı, 2001). Hatay’ın çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması, zaman içinde farklı kültürlerin oluşmasını sağlayarak, günümüze kadar gelen farklı inanış, etnik ve dini yapıyla kültürel potansiyel anlamında daha dikkat çekici bir özellik arz etmiştir. Hatay yöresinde, inanç ve doğa turizmi dışında birçok turistik arz potansiyeli bulunmaktadır.

Hatay, çeşitli bölgelere dağılmış ve genel olarak tarihi varlıklara dayalı bir yapıya sahip olmakla birlikte, çeşitli ilçelerde yer alan yayla alanları ve doğal oluşumlara sahip bir ildir. Tüm değerlerin yanında yükseltilerin varlığı ve bu alanlardaki bozulmamış doğal hayat, Hatay’a macera turizmi açısından da alternatif sunmaktadır.