1 Nisan 2022 - 29 Ekim 2022

İzmir Bahçesi

İzmir Bahçesi girişinde ziyaretçileri bir salyangoz deseni karşılıyor ve zafer tanrısı, hızın ve uçmanın sembolü Nike’ın kabartması, sizi kapıdan içeriye davet etmektedir. Bu sarmalı takip eden ziyaretçiler, İzmir’in doğal ve kültürel peyzajına vurgu yapan, kentin doğa koruma, tarımsal üretim ve rekreasyon vizyonunu yansıtan bahçelerden geçerek, bir arada yaşamın garantisi olan kent çatısı altında İzmir Meydanında toplanacaklardır.

İzmir Bahçesinin vaziyet planını oluşturan biçimler, Anadolu motiflerinden esinlenmiştir. Ziyaretçileri yönlendiren ve mekanlar arası ilişkiyi tarifleyen sarmal biçimindeki İzmir yolu antik zamanlardan günümüze uzanan insanlık serüveninde, kente dair tarihi, kültürel, doğal zenginliklerden kesitler sunmaktadır.

İzmir yolunun bittiği yerde ziyaretçileri su perisi karşılıyor. Kırlarda, ormanlarda, sularda yaşayan, doğanın bereketini ve lütfunu temsil eden nymphe heykelinden akan su çöpür taşına dökülüyor ve oradan toprağı ve suyu simgeleyen renklerle bezenmiş mozaik kaplı meydana dahil oluyor. Bunun yanında artık demokrasinin teminatı İzmir meydanlarından birindesiniz. Tek bir çatının altında, farklılıkların bir aradalığını deneyimleyeceğiniz özgür bir meydan.