1 Nisan 2022 - 29 Ekim 2022

Muğla Bahçesi

Muğla Bahçesi, botanik ağırlıklı tasarlanmış bir bahçe olup Muğla ilinin bitkisel zenginliğini yansıtan bir anlam taşımaktadır. Muğla ilimizin Endemik Bitkiler, Orman Bitkileri, Tıbbi Bitkiler ve Süs Bitkileri parsellerinden oluşmaktadır. Datça Hurması, Anadolu Sığlası gibi endemik bitkilerimiz; Kızılçam, Halep Çamı ve Defneden oluşan orman bitkilerimiz; Kadın Kooperatiflerimizce üretilen süs bitkilerimizden oluşan parsellerimizde Lavanta, Defne ve Anadolu Sığlası ile tıbbi bitkilerimiz, kütük kovanlarla arıcılığımız, mermer blokları ile de madenciliğimiz yansıtılmaya çalışılmıştır.

Bilgilendirme panolarımızda 3 önemli antik kentimiz olan arıcılık kenti Theangela, şarap kenti Cadianda ve liman kenti Knidos anlatılmıştır. Ayrıca info binası olarak da küçük bir Bodrum Evi betimlenmiştir.