10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

Biyolojik Gölet

Barındırdığı bitki, kurbağa, balık ve diğer canlı türleriyle kendi ekosistemini oluşturan ve kendi kendine yetebilen bir yaşam alanıdır. Biyolojik Gölet ile, sulak alanların zenginliğinin ve öneminin vurgulanması ve küresel iklim değişimi nedeniyle sulak alanlara olan ihtiyacın arttığı ve bu alanların korunması gerektiği ile ilgili farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.