10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

Medeniyetler

Hatay’ın geçmiş tarihi her şeyi açıklamaktadır. Hatay, Asya’nın ve Ortadoğu’nun Akdeniz’e açılan kapısıdır ve bundan dolayı da tüm uygarlıkların kesişim noktasıdır. Bu uygarlıklara ait kalıntıların dünya mirası için eşsiz bir hazine olduğu ve bu hazinenin dünya kamuoyu ile paylaşılmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Expo 2021 Hatay, böyle bir hedefe hızlı ve emin adımlarla erişmek için büyük bir fırsattır.

MEDENİYETDÖNEMİ
 Paleolitik Çağ M.Ö. 43000 / M.Ö. 17000
 Epipaleotik Çağ M.Ö. 17000 / M.Ö. 10000
 Kalkolitik Çağ M.Ö. 5500 / M.Ö. 3000
 Erken tunç çağı M.Ö. 3000 / M.Ö. 2000
 Hattiler /Hatay ismini buradan almıştır/Proto Türk M.Ö. 3000 / M.Ö. 2500
 Hurriler/Mitani-Proto Türk M.Ö. 2500 / M.Ö. 2000
 Mukiş– Proto Türk M.Ö. 2000 / M.Ö. 1650
 Hititler M.Ö. 1650 / M.Ö. 1200
 Asurlular M.Ö. 1100 / M.Ö. 623
 Oğuzlar M.Ö. 623 / M.Ö. 600
 Persler M.Ö. 600 / M.Ö. 480
 Klasik Dönem M.Ö. 480 / M.Ö. 333
 Makedon Dönemi M.Ö. 333 / M.Ö. 64
 Seleukos Krallığı M.Ö. 300 / M.Ö. 64
 Roma Cumhuriyet Dönemi M.Ö. 64 / M.Ö. 30
 Roma İmparatorluk Dönemi M.Ö. 30 / M.S. 395
 Doğu Roma Dönemi M.S. 395 / M.S. 638
 İslami Dönem (Emevi, Abbasi, Tolunoğlları, İkşidler) M.S. 638 /  M.S. 969
 Doğu Roma Dönemi M.S. 969 / M.S. 1084
 Selçuklu Dönemi M.S. 1084 /  M.S. 1098
 Antakya Prensliği M.S. 1098 /  M.S. 1268
 Memlük Dönemi M.S. 1268 /  M.S. 1516
 Osmanlı Dönemi M.S. 1516 /  M.S. 1918
 İskenderun Sancağı M.S. 1918 /  M.S. 1938
 Hatay Devleti M.S. 1938 /  M.S. 1939
 Türkiye Cumhuriyeti M.S. 1939 / ∞