10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

Medeniyetler Bahçesi

MEDENİYETLER BAHÇESİ

Medeniyetler Bahçesi Hatay’ın farklı din, dil, mezhep ve kültürlere mekân olmuş çok yönlü kimliğinin, kentin iklim özellikleri ve coğrafi konumu ile sahip olduğu bitkisel çeşitliliğinin harmanlanarak interaktif olarak vurgulandığı  ‘Çok Yönlü Bir Tasarım Projesi’dir.

Medeniyetler Bahçesi, Expo 2021 Hatay organizasyonun ana teması olmasının yanında, fiziki olarak ta, Expo 2021 Hatay alanının kalbinde yer almaktadır.

Yaklaşık 12.000 m2lik bir alanda kurgulanan bahçe, geçmişten günümüze kentimizde iz bırakmış 13 Medeniyetin inanışları, kültürel değerleri, sanatı, yaşam tarzlarını ve bitki kullanımlarını ön planda tutacak şekilde tasarlanmıştır.

Bahçede Yer Alan Dönemler:

§  PALEOLİTİK DÖNEM BAHÇESİ

§  NEOLİTİK-KALKOLİTİK DÖNEM BAHÇESİ

§  ERKEN TUNÇ ÇAĞI BAHÇESİ

§  MUKİŞ DÖNEMİ BAHÇESİ

§  GEÇ HİTİT DÖNEMİ BAHÇESİ

§  YENİ ASSUR BAHÇESİ

§  HELLENİSTİK DÖNEM BAHÇESİ

§  ROMA DÖNEMİ BAHÇESİ

§  İSLAMİ DÖNEM BAHÇESİ

§  OSMANLI DÖNEM BAHÇESİ

§  HATAY DEVLETİ DÖNEMİ BAHÇESİ

§  TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ BAHÇESİ

§  FUTURİSTİK BAHÇE

 

Projenin vizyonu, ‘Medeniyetler Şehri’ olarak bilinen Hatay’ın binlerce yıl öncesine uzanan tarım, sanat ve kültüre dayalı dokusunun yarattığı çok yönlü kimliğin ulusal ve uluslararası boyutta tanınırlığa sahip olmasını sağlamaktır.

Projenin misyonu ise, Hatay’ın suptropik iklimi sayesinde sahip olduğu flora çeşitliliğini, medeniyetlerin kültürleriyle harmanlayarak, açık hava müzesi tadında, bir rekreasyon alanı oluşturmaktır.

Medeniyetler Bahçesi sergi teması; arkeolojik kazılar ve bölgedeki araştırmalara bağlı kalınarak insan topluluklarının yerleşik hayata geçişiyle birlikte tarım, hayvancılık, zanaat endüstrileri ve ekonomik hareketliliğin gelişiminin paralel bir eksende ilerlediği fikri üzerinden yola çıkılarak, kronolojik bir düzlemde sunulacaktır.

Bahçelerin tasarımında, Hatay’ın fauna, flora ve geçmiş kültürleri tanıtılırken, geçmiş birikimlerinin günümüzdeki önemini vurgulamak esas alınmıştır. Sergi tasarımı işlenirken özellikle Hatay Arkeoloji Müzesi sergi tasarımdan ve temasından bağımsız hareket edilmesi gerektiği, tekrara düşülmemesi ve alanın sürdürülebilirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

Ayrıca her bir medeniyetin dış mekânında kullanılacak olan yapısal ve bitkisel materyalin, kendi dönemini, kültürünü, sanatını yansıtacak şekilde kendi hikâyesiyle birlikte sergilenmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.