1 Nisan 2022 - 29 Ekim 2022

Kiel Bahçesi

Kiel, bir kamaya benzeyen mavi Kiel Fiyordu ile iç kesimlere uzanan Baltık Denizi’nde eşsiz bir konuma sahiptir. Çeşitli mahalleleri ile şehir, daha küçük komşu topluluklar gibi fiyortun kıyısında yer alır. Deniz kenarında yaşamak ve çalışmak geleneksel olarak tüm bölgeyi karakterize eder. Kıyıdan, verimli topraklar, ilkbaharda sarı kolza tohumlarının göz alabildiğine çiçek açtığı çevreye kadar uzanır. Yaz sonunda, çeşitli tahılların sivri uçları rüzgarda sallanır ve çevredeki geniş mısır tarlalarında fiyortun sığ kabarmasını yansıtır.

Kiel Şehri ve bölgesinin bu görüntüsü, EXPO 2021’deki Kiel Bahçesi’ne yansıtılmıştır.
Su, kumsal ve peyzaj, bahçenin temelini oluşturuyor. Sürdürülebilir iyi bir yaşam için bireysel temalar derinlemesine ele alınıp, temiz su ve kirlenmemiş toprak gibi bahçede sunulur. Ekosistemimizde “deniz” ve “toprağın” korunması, iyi yaşam koşullarını garanti eder. “İyi bir yaşam için iyi gıda”.temasına rağmen neredeyse şakacı bir şekilde yerleştirilmiş, büyüyen bir plastik atık tsunamisi, denizden pastoral fiyorta doğru tehditkar bir şekilde yuvarlanıyor. Tıpkı okyanus akıntılarının mikro plastikleri tüm kıtalara taşıması gibi, her yerden ve her yerden gelen küresel bir sorun olduğu gibi. Böylece bahçe, gözlemciye bir soru işareti bırakıyor.