10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

Kültür ve Ekonomi

İpekyolu’nun Akdeniz’e açılan bir kapısı olan Hatay, önemli bir ticaret ve lojistik merkezidir. Ekonomisi de ağırlıklı olarak ticaret, ulaşım ve tarım odaklıdır. Yıllardır bölge topyekûn bir lojistik üssüne çevrilmek istenmiş ve bunun için Hassa-Dörtyol Amanos tüneli ve doksan bin dönümlük Hassa Organize Sanayi projeleri düşünülmüş ancak bunlar yüksek maliyet yüzünden bir türlü hayata geçirilememiştir. Bölgede son 30 senedir demir çelik üretimi ve demir çelik yan sanayisinin gelişmesi üzerine bu sektör bilhassa İskenderun Demir Çelik fabrikasının yassı saç imalatından sonra önemli bir sektör haline gelmiştir. Hatay kültür turizmi, inanç turizmi ve gastronomi turizmi alanlarında hızla gelişme göstermektedir. Özellikle bahar ve yaz aylarında kültür ve turizm alt yapısı sayesinde hizmet sektöründe önemli hareketlenmeler görülmekte ve sosyo-ekonomik yapıya pozitif katkı sağlamaktadır.  Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir il olan Hatay, Türkiye’nin dışa açılan önemli kapılarından birisidir. Ürün desenindeki çeşitlilik, hasatta erkencilik, ikinci ürün yetiştirilebilmesi, İskenderun Limanı’na sahip olması ilin önemini artırmaktadır. Hatay İlinin tarım alanları, toprak yapısı, iklimi çok çeşitli ve kaliteli ürün yetiştirilmesine elverişlidir. İldeki 42.395 adet tarımsal işletmede hayvancılığın yanında hemen hemen her türlü meyve ve sebze ile tarım ürünü yetiştirmek mümkündür.

Hatay’da 2000 yılı sayımına göre çalışan nüfusun (518.808) %61,62’si tarım, %30,2’si hizmetler, %8,15’i ise imalat sanayinde istihdam edilmiştir. Hizmetler sektöründe çalışanların %22,17 gibi büyük bir bölümü toptan ve perakende ticaretle uğraşmaktadır. Nüfus gelişiminin temel olarak üç dönemde incelendiği Hatay’da, 1940-1970 yılları arasında tarım, 1970-2000 yılları arasında sanayi ve 2000-2010 yılları arasında ise hizmet sektörü etkili olmuştur.

Hatay ekonomisinde özellikle Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarına bağlı olarak Suriye başta olmak üzere Arap ülkeleriyle yapılan sanayi ve tarım ürünlerine dayalı ticaret önemli bir pay oluşturur. Hatay’da yapılan ihracatın ekonomik faaliyetlere göre dağılımına bakıldığında en büyük pay %75 ile imalat sektörüne aittir.

186 km kıyı şeridi uzunluğu olan Hatay’ın kara sınırı 296 km olup, tek sınır komşusu Suriye’dir. Ayrıca denize açılan İskenderun limanı ve 2 adet kara sınır kapısı mevcuttur. 2013 yılında büyükşehir olan Hatay’da, Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra 15 ilçe belediyesi ve bu belediyelere bağlı 589 mahalle bulunmaktadır.

10.11.1992 tarihinde faaliyete geçmiş olan Mustafa Kemal Üniversitesi, kurulduğunda bir yüksekokul ve iki meslek yüksekokulundan ibaret üç birimden oluşmuş olup, üniversitemiz 18 yılda 60 birimli eğitim, öğretim ve bilim kurumu haline gelmiştir. Bu kurumlar içinde 15 fakülte, 3 enstitü, 6 yüksekokul, 1 Araştırma Uygulama Hastanesi, 1 konservatuar, 18 meslek yüksekokulu ve 22 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

Mustafa Kemal Üniversitesi, 2018-2019 döneminde 1054 akademik, 792 idari personel olmak üzere toplam 1816 personel ve 26.260 öğrenci ile hizmet vermektedir. Geçen öğretim yılında 3.664 öğrenci mezun olmuş olup, 2018-2019 öğretim yılında ÖSYM tarafından 4.425yeni öğrenci kayıt yaptırmıştır ve bunların 319’u yabancı uyruklu öğrencidir.

Ayrıca ilimizin İskenderun ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi bulunmaktadır. 31 Mart 2015’te kurulmuş olup yaklaşık 8300 öğrenciye eğitim vermektedir.

Bölgemiz eğitim ve sanayi alanının dışında eğlence alanında da ilerleme kaydetmiştir. Bu doğrultuda aynı zamanda İlimizde yıl içerisinde birçok festival düzenlenmektedir.

Bunlardan başlıcaları;

 • Arsuz ilçesinde her yıl Mart ayının son günü düzenlenen Akçalı Yumurta Bayramı,
 • Arsuz ilçesinde düzenlenen Limon Festivali,
 • Her yıl Temmuz ayında Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen Evvel Temmuz Festivali,
 • Her yılın Aralık ayında düzenlenen Uluslararası Antakya Film Festivali,
 • Dörtyol ilçesinde her yılın Aralık ayında düzenlenen İlk Kurşun Kültür, Sanat ve Turunçgiller Festivali,
 • Altınözü ilçesinde düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, Belen ilçesinde Ağustos’un ilk haftasında düzenlenen İncir Festivali,
 • Kırıkhan ilçesinde düzenlenen Kırıkhan Kavunu Festivali, Yayladağı ilçesinde düzenlenen Aba Güreşleri Festivali,
 • Payas ilçesinde Eylül’ün ilk haftası düzenlenen Kervansaray Festivali,
 • Defne ilçesinde Ekim ayında düzenlenen Fotoğraf ve Fotoğrafçılık Festivali,
 • Samandağ ilçesinde düzenlenen İpek ve İpekçilik Festivali,
 • Kırıkhan ilçesinde 9 Mayıs’ta düzenlenen Bahar Şenliği Festivali,
 • Kırıkhan ilçesinde 14 Mayıs’ta düzenlenen Kırıkhan Ciğer Festivali,
 • İskenderun ilçesinde 28 Mart’ta düzenlenen Balık ve Balık Ekmek Festivali.