10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

UNESCO Gastronomi Projesi

UNESCO Hatay Gastronomi projesinin içeriğinde;

  • Gastronomi sokağının yapılması,
  • Gastronomi evinin yapılması,
  • Gastronomi akademisinin kurulması,
  • Gastronomi enstitüsünün kurulması,
  • Gastronomi festivallerinin, yemek yarışmalarının yapılması,
  • Gastronomi panel, konferans ve çalıştayların yapılması,
  • Kırsal kalkınmayı destekleyecek organik sebze-meyve kullanımının artırılması,
  • Bölgenin yeme-içme sektörlerindeki kalitesinin ve markalaşmanın artırılıp, belirli bir standartı yakalaması,
  • Ulusal ve uluslararası anlamda Hatay mutfağının tanınırlığını artıracak aktivitelerin yapılması.

Konularının hepsi EXPO 2021 HATAY ile entegre bir şekilde yapılacak ve böylece EXPO tanıtımı Gastronomi ve Ekolojik Tarımı da içerdiği için kırsal kalkınmaya ve uluslararası tanınmasına dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmaya büyük katkısı olacaktır.