10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

EXPO Nedir?

EXPO; Kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyattır. Dünya sergisi ya da Dünya fuarı anlamına gelen EXPO, yenilikçi paylaşımları ve ilerlemeyi teşvik ederek işbirliğini desteklemeyi ve halkın eğitim seviyesini artırmayı amaçlayan uluslararası bir etkinliktir. Ev sahibi ülke tarafından diğer ülkelerin, şirketlerin, ulusal ve uluslararası kuruluşların, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin halkın davet edildiği dev bir organizasyondur. Günümüzde, EXPO FIFA Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunlarından sonra dünyada ekonomik ve kültürel etki yaratan üçüncü en büyük organizasyondur. 150 yıldan fazla süregelen EXPO’lar yetki sahibi kişileri, uzmanları, sivil toplum kuruluşlarını ve politikacıları kapsayan geniş bir kitlenin beraberce çalışmasına olanak veren ve süreleri 6 aylık bir etkinliktir.

EXPO, bölgenin kendi alanını halka tanıtarak bilinçlendirmeyi, değişimi paylaşmayı, ilerlemeyi teşvik etmeyi ve deneyimleri aktarmayı hedefleyen bir platformdur. Uluslararası toplumlar İçin; EXPO ilerleme ve iş birliğini sağlamaya yönelik deneyim ve farklı fikirlerin bir arada bulunarak paylaşıldığı ortak bir havuzdur. Halk için; EXPO alanları eğitim ve eğlence yerleridir. Konferans, sempozyum, sergi ve gösteri gibi birçok temaya uygun faaliyetlerin düzenlenerek insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hususlarında yenilikçi pozitif bir anlayışın sahip olduğu cazibe merkezidir.

EXPO’ların en önemli özelliklerinden bir tanesi çığır açan teknolojilerin alanda kullanılarak temaya uygun bir şekilde sunduğu kültürel etkinliklerin, interaktif sergilerin ve bilim alanlarındaki gelişim ve değişimlerin çığır açan teknolojiler ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatmasıdır.

EXPO, uluslararası düzeyde iletişim kurma imkânı sağlayarak bölgeye ekonomik fırsatlar yaratmaktadır. Ev sahibi ülke diğer ülkeleri, uluslararası organizasyonları, sivil toplum kuruluşlarını ve şirketleri davet ederek, kendi pavyonları veya sergileri ile etkinliğin bir parçası olmalarını sağlamaktadır. Bu katılımcıların kendi başarılarını, fikirlerini, kültürlerini ve ürünlerini uluslararası kitleye sunma imkânı bulmaktadır. Bu sayede katılımcı ülkeler sadece uluslararası imajlarının değil uluslararası ortak faaliyetlerinin de gelişmesine katkı sağlamış olmaktadır.

EXPO’lar katılımcı ülkelerin ev sahibi ülke ve diğer ülkeler ile bağlarını güçlendirmelerinin yanı sıra ülkelerini tanıtma fırsatı sunmaktadır. Etkinliklere katılan şirketler pazarlarını genişletip, diğer şirketler ve kuruluşlarla iletişime geçerek yeni kitleler ile yatırım olanakları bulmaktadırlar. EXPO ayrıca uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine çalıştıkları alanlarda farkındalık yaratmalarını sağlayan bir platform niteliğinde olmaktadır. EXPO Ev Sahibi Ülke için; Ülkenin markalaşması ve kalkınması için önemli bir araçtır.

EXPO’lar dünya liderleri ve karar merciler ile birlikte milyonlarca ziyaretçinin dikkatini çeken dünya çapında ki birkaç etkinlikten biridir. Ülkenin uluslararası imajını güçlendirmesi için büyük bir fırsattır.

EXPO bulunduğu şehrin altyapısını, ulaşım ağlarını geliştirerek topyekûn kalkınmayı teşvik eden etkili bir yoldur. Ayrıca yeni iş alanları yaratarak ülkenin küresel iş ve yatırım çevresini geliştirmektedir.

Expoların Ortak Hedefi;

Her bir EXPO kendi alanında halkı bilinçlendirmeyi, değişimi paylaşmayı, ilerlemeyi teşvik etmeyi ve deneyimleri aktarmayı hedeflemektedir.

Katılımcılar için;

EXPO’lar yetki sahibi kişileri, uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve politikacıları kapsayan geniş bir kitlenin beraberce çalışmasına olanak veren etkinliklerdir.

Uluslararası Toplum için;

EXPO ilerleme ve iş birliğini sağlamaya yönelik bir diyalog platformudur. İnsanlığın karşılaştığı temel zorluklara çözüm bulmak için tüm dünyayı bir araya getirir. EXPO’da katılımcılar bir sergi alanı veya pavyon kurarlar ve bu alanda tema ve alt temalarla ilgili kendi deneyimlerini ve fikirlerini sunarlar. Ayrıca konferans, çalıştay gibi profesyonel organizasyonlara yer verilir. Söz konusu etkinlikler fikir alışverişine, çözüm üretmeye ve yeni iş birliği bağlantıları kurmaya yardımcı olurlar.

Halk için;

EXPO eğitim ve eğlence alanıdır.

Konferans, sempozyum, sergi ve gösteri gibi birçok faaliyet düzenleme olanağı sunar. Expo alanı yenilikçi mimarisi ile bir cazibe merkezidir. EXPO sunduğu kültürel etkinlikler, interaktif sergiler, çığır açan teknolojiler ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatır.

EXPO uluslararası düzeyde iletişim kurma imkânı sağlar ve ekonomik fırsatlar yaratır.

Ev sahibi ülke diğer ülkeleri, uluslararası organizasyonları, sivil toplum kuruluşlarını ve şirketleri davet ederek, kendi pavyonları veya sergileri ile etkinliğin bir parçası olmalarını sağlar. Bu katılımcıların kendi başarılarını, fikirlerini, kültürlerini ve ürünlerini uluslararası kitleye sunmalarını sağlar. Bu sayede katılımcı ülkeler sadece uluslararası imajlarının değil uluslararası ortak faaliyetlerinin de gelişmesine katkıda bulunur.

EXPO’lar katılımcı ülkelerin ev sahibi ülke ve diğer ülkeler ile bağlarını güçlendirmelerinin yanı sıra ülkelerini tanıtma fırsatı sunar. Etkinliklere katılan şirketler pazarlarını genişletirler, diğer şirketler ve kuruluşlarla iletişime geçerek yeni kitleler ile yatırım olanakları bulurlar. EXPO ayrıca uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine çalıştıkları alanlarda farkındalık yaratmalarını sağlayan bir platformdur.

Ev Sahibi Ülke için;

Ülkenin markalaşması ve kalkınması için bir araçtır. EXPO’lar dünya liderleri ve karar merciler ile birlikte milyonlarca ziyaretçinin dikkatini çeken dünya çapında ki birkaç etkinlikten biridir. Ülkenin uluslararası imajını güçlendirmesi için bir fırsattır ve uluslararası alanda kendisini kilit konumuna yerleştirir.