10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

Sivil Toplum Kuruluşları ve Paydaşlar

EXPO 2021 Medeniyetler Bahçesi ana teması içerisinde kurulan EXPO komisyonları, önümüzdeki üç yıllık çalışma planında kent ile ilgili çevre, çiçek, botanik, iklim değişikliği, doğal yaşam parkları gibi konularda belli aralıklarla toplantılar düzenleyecektir. Sektörel bazda üreticilerin de yer aldığı EXPO komisyonları; sivil toplum kuruluşları (STK), üniversite, ticaret odaları gibi paydaşlarla birlikte bölgenin botanik alan çalışmalarını ve durum analizleriniyapacaklardır. Hatay’da, Hortikültür Expo ile birlikte farklı bir kırsal kalkınma hamlesi planlanmaktadır.

Yapılan durum analizleri neticesinde EXPO 2021 Medeniyetler Bahçesi’nde yer alacak olan bitki çeşitlerinin ve bahçelerin neler olması gerektiğine dair tespit yapılarak, projelendirilecektir. EXPO zamanında, STK ve komisyonlar etkinlik yapılması hususunda etkin çalışacak olup, iş birlikleri kurarak ilgili alanlarda organizasyonlar yapacaklardır.