10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

Sivil Toplum Kuruluşları ve Paydaşlar

EXPO 2021 Medeniyetler Bahçesi ana teması içerisinde kurulan EXPO komisyonlarının önümüzdeki üç yıllık çalışma planı doğrultusunda kentle ilgili çevre, çiçek, botanik, iklim değişikliği, doğal yaşam parkları gibi konuları tartışmak üzere belirli aralıklarla toplantılar düzenlemesi kararlaştırılmıştır.

Sektörel bazda üreticilerin de yer aldığı EXPO komisyonlarının; sivil toplum kuruluşları (STK), üniversite, ticaret odaları gibi paydaşlarla birlikte bölgenin botanik alan çalışmalarını ve durum analizlerini yapmaları; böylece Expo 2021 Hatay ile birlikte farklı bir kırsal kalkınma hamlesinin hayata geçmesi planlanmaktadır.