10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

Neden Hatay?

Hatay, insanlığın en eski ilk yerleşim yerlerinden biridir, geçmişten günümüze farklı kültürlerin ve farklı inançların bir arada yaşadığı, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti, Türkiye’nin Ortadoğu’ya, Ortadoğu’nun da Anadolu’ya, Akdeniz’e ve Avrupa’ya açılan önemlikapısıdır. İnsanların yaşadığıcoğrafya bölgeninekonomik yaşam biçimini belirlemektedir. İşte bu doğrultuda Eski yerleşim yeri olan Hatay, ipek yolunun Akdeniz’e açılan en önemli kapısıdır. Avrupa’yı, Asya’yı ve Afrika’yı bir birine bağlayan köprü işlevi gören güvenli bir limandır.

Hatay’ın Amanos dağları zengin bitki örtüsünden dolayı Tıbbi & Aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli yol almış ve sektörelbazda ciddi oranda ilerleme kaydetmiştir. Tüm bu özelliklerimizi halka tanıtarak gelecek nesillere yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmak, ‘’sağlıklı yaşamiçin doğal bir çevre, çevre için yaşam ‘’ bilincinin oluşması bu projeyle daha da farkındalık yaratarak ivme kazanacaktır.

Hatay’ın köklü bir tarihe sahip olması vebirçokmedeniyetin burada yaşamış olması bu tarih zenginliğimizi ve medeniyetlerimizin ayak izlerini göstermek, bu uygarlıklara ait kalıntıların bir hazine olduğunu ve bu hazinenin kamuoyu ile paylaşılması gerektiği bölge açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Expo 2021 Hatay, böyle bir hedef için büyük bir fırsat olacaktır.

Hatay’ın Amanos dağlarında 800 adet tıbbi ve aromatik bitki yetişmektedir. İnsan hayatının her dönemindeki sağlık ihtiyacına hizmet edebilecek, bu zenginliğimizi tedavi edici bilim metotlarına dönüştürebiliriz. Hatay’ın Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliğinin Artırılması ve Bölgedeki Medikal Tıbbi ve Eko-Turizm Endüstrisinin Geliştirilmesiyle, Expo 2021 Hatay’ın geleceğe yönelik hedefleri arasında bitkiler aracılığıyla Hatay’ı dünyanın en iyi Hortikültür Terapi, Şifa ve Güçlendirme Rehabilitasyon Merkezi haline dönüştüreceğiz.

Hatay bölgesinde yetişen zengin bitki çeşitliliğini, bitki müzesini ve yörede yetişebilen diğer bitki çeşitlerini yapılan araştırmalarda en üst seviyede kullanılmasını sağlamak; bu bitki çeşitliğini eğitim amacıyla yorumlamak ve kullanıcılar tarafından erişilebilir kılınmasını yönetmek ve geliştirmek için Botanik Bahçesinin Oluşturulması gerekmektedir.

Verimli Toprakları ile Yaş Sebze ve Meyve İhracatının Merkezi; Türkiye’nin tarımsal değeri yüksek önemli ovalarından biri olan Amik Ovası´na sahiptir,2016 yılında Türkiye’nin toplam yaş sebze ve meyve ihracatının % 25’lik kısmının Hatay’da gerçekleşmektedir.

Barış, Kardeşlik ve Hoşgörü Kenti; İnanç Turizminin Önemli Destinasyonlarından Biri; Kültür ve Turizmin Marka Kenti; Verimli Toprakları ile Yaş Sebze ve Meyve İhracatının Merkezi; Sanayi ve Ticarette Önemli Bir Merkez; Biyolojik Çeşitlilik ve Amanoslar; gibi alanlarda EXPO ulusal ve uluslararası anlamda önemli yer edinmiş bir ilimiz olan Hatay insanlara,halka, toplumlara önemli katkı sağlayacaktır.

EXPO 2021 HATAY’A NE KAZANDIRACAK?

EXPO 2021 Hatay şehre kalıcı bir miras bırakırken, kent turizmine uzun vadeli katkı sağlayacaktır ve kent topyekûn bir kalkınma hamlesine girecektir.

EXPO 2021 Hatay diğer botanik EXPO’larda olduğu gibi bulunduğu kenti yeşil bir marka haline getirme fırsatı sunacaktır.

Bu sayede kentin;

  • Kent kalkınma stratejisi belirlenecek
  • Uluslararası tanınırlığı artacak
  • İmajı yükselecek
  • Turizm ve kültür endüstrisi desteklenecek
  • Çevre ve sürdürülebilirlik konularında farkındalığı artacak
  • Kent halkının yaşam kalitesi yükselecek
  • Altyapı ve erişilebilirliği iyileşecek
  • Geçici ve kalıcı istihdamı artacaktır.

EXPO alanları, EXPO sonrasında da kente ve halka hizmet vermeye devam ederek, ziyaret edilmekte, çevre, botanik ve organik tarım gibi disiplinlerde uluslararası bir merkez olma niteliği kazanmakta olup ayrıca kültür turizmi bakımından şehir ve ülkeye kalıcı bir değer sağlamaktadır. Bu doğrultuda EXPO alanının genelinde gençlerin doğayı tanımalarına ve benimsemelerine imkân sağlayacak etkinlikler planlanmıştır.

Hatay’ın Amanos dağları zengin bitki örtüsünden dolayı Tıbbi & Aromatik bitki yetiştiriciliğine, zeytin, zeytinyağı ve defne sabunu gibi doğal yaşam araçlarının üretimine imkân vermektedir. Tüm bu özelliklerimizi halka tanıtarak gelecek nesillere yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmak, ‘’sağlıklı yaşam için doğal bir çevre, çevre için yaşam ‘’ bilincinin oluşmasını sağlamak bu projenin hedefleri arasındadır.

Kentimizin yüzyıllarca Orta Asya, Hindistan ve Çin’e giden İpekyolu üzerinde bulunması ve bugün bile bölgenin petrol ve gaz ürünlerinin akidenize çıkarılabilecek dünyanın en stratejik bölgesi olması büyük bir merak uyandırmış ve bizim EXPO’yu almamızı sağlamıştır.

Tarihsel, kültürel ve Bitkisel (3500 bitki türü, 800 tıbbı&aromatik bitki, 300 endemik bitki) değerlerimizi yeniden dünya insanlarının ortak malı olarak gün ışığına çıkartmak istiyoruz. Kentimizi Marka yapmak ve dünyaya tanıtmak istiyoruz.

Antik kent Hatay’da tolerans ve hoşgörü ile binlerce yıldır süregelen birlikte yaşama isteği ve sevincini yanı başımızdaki kanlı savaşlara rağmen bütün dünyaya göstermek istiyoruz.

Hatay’ın tarihini, kültürünü, eşsiz tabiat dokusunu ve mistik havasını aynı zamanda 600’ü aşkın yemek çeşidi ile gastronomi tarafını turizm ile birleştirerek dünyaya tanıtmak istiyoruz.