10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

Ulusal ve Uluslararası Bahçeler

Lojistik açısından önemli bir merkez olan İskenderun EXPO alanı, ülke bahçeleri ve Türkiye belediye bahçelerine ev sahipliği yapacaktır. Her ülkenin ve Türkiye’deki belediyelerin kendi botanik kültürünü sergileme fırsatı bulabileceği bir alan olması planlanmıştır.Temaya uygun konseptleri doğrultusunda her ülke için belli bir alan ayrılacaktır. Bu doğrultuda ziyaretçiler farklı botanik kültürleri tanıma fırsatı yakalayacaktır. Bu alan Türkiye ile diğer katılımcı ülkeler arasında yeni iş birlikleri kurmaya imkân sağlayacak ve sektörel ticaret hacmimizin ivme kazanmasına olanak tanıyacaktır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası yeni yapılanmaların şekillenmesine imkân sağlayacaktır.