1 Nisan 2022 - 29 Ekim 2022

Cibuti Bahçesi

Cibuti projesi tasarımında zemin, ülkenin büyük oranını oluşturan çölleri imgelemek amacıyla kum seçilmiştir. Yine topoğrafyasının bir parçası olan kayalıklar için kaya bahçeleri kullanılmıştır.

Zemini çim alandan ayırmak için informal çizgiler kullanılarak, ülkedeki tek tabii kaynak olan tuz göllerinin sınırlarında oluşan informal yapı imgelenirken, kum alanda taramalar yapılarak suyun çekildiği kısımlardaki tuz alanların oluşturduğu akslar simgelenmiştir.