10 Aralık 2021 - 30 Mayıs 2022

EXPO ve Hatay

Dünyanın en büyük üçüncü uluslararası organizasyonu EXPO’nun Hatay’da düzenlenmesi, hemen hemen her alanda pozitif bir dönüşümün ve yeni bir başlangıcın habercisi. En önemlisi ise tıpkı diğer botanik EXPO’lara ev sahipliği yapan şehirler gibi Hatay’ın da yeşil bir marka şehir haline gelmesi için benzersiz bir fırsat.

EXPO yoluyla Hatay;

  • Kalkınma stratejisini belirleyecek
  • Uluslararası tanınırlığa ulaşacak
  • Turizm ve kültür endüstrisi için destek toplayacak
  • Çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki farkındalığı artıracak
  • Halkının yaşam kalitesi yükselecek
  • Altyapı ve erişilebilirliği iyileştirecek
  • Geçici ve kalıcı istihdamı artıracak
  • İmajını güçlendirecek