Ulusal ve Uluslararası Bahçeler2018-09-18T11:17:40+00:00

ULUSAL VE ULUSLARARASI BAHÇELER

Lojistik konumu itibariyle İskenderun Expo alanı ülke bahçeleri ve Türkiye Belediye bahçelerine ev sahipliği yapacaktır. Her ülkeninve Türkiye’deki belediyelerin kendi botanik kültürünüsergileme fırsatı bulabileceği bir alan olması planlanmıştır.Temaya uygun Konseptleri doğrultusunda her ülke için belli bir alan ayrılacaktır. Bu doğrultuda ziyaretçiler farklı botanik kültürlerini tanıma fırsatı yakalayacaktır. Bu alan Türkiye ile diğer katılımcı ülkeler arasında yeni iş birlikleri kurmaya imkân sağlayacak ve sektörel ticaret hacmimizin ivme kazanmasına olanak tanıyacaktır. Aynı zamanda Ulusal ve Uluslararası yeni yapılanmaların şekillenmesine imkân sağlayacaktır.

 

Etkinlikler