STK’LAR VE PAYDAŞLAR

EXPO Komisyonlarının kurularak önümüzdeki 3 yıllık çalışmaların komisyonlar bazında kentin çevre, çiçek, botanik, iklim değişikliği, doğal yaşam parkları gibi konularda EXPO 2021 Medeniyetler Bahçesi ana teması içerisinde belirli aralıklarla toplantılar düzenlenmektedir. Botanik Expo ile birlikte farklı bir kırsal kalkınma hamlesini yapacağımıza inandığımız Hatay’da sektörel bazdaki üreticilerinin de yer aldığı EXPO komisyonlarının STK, Üniversite, Ticaret odaları,gibi paydaşlarla bölgenin botanik alanındaki durum analizleri yapılmaktadır.

Yapılan durum analizlerinin neticesinde EXPO 2021 Medeniyetler Bahçesinde yer alacak olan bahçe çeşitlerinin, bitkilerin neler olması gerektiğinin tespiti yapılarak projelendirilecektir. EXPO zamanında STK ve Komisyonlar etkinlik yapılması hususunda etkin çalışacak olup,iş birlikleri kurarak ilgili alanlarda organizasyonlar yapacaktır.