SERACILIK

Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak, her geçen gün artan gıda talebinin karşılanabilmesi ve insanların mevsimi dışında da sebze meyve tüketme talebinin karşılanabilmesi için, birim alandan yüksek verimin alındığı seracılık, tüm dünyada her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Seracılık tarımda çeşitliliği, istihdamı ve tarımsal nüfusu artırması yönleriyle ekonomiye katkı sağlamaktadır. Hatay, bölgede sebze üretiminde önemli bir merkezdir.

Hatay’da en çok üretilen ürünler Türkiye genelinde yetiştirilen sebze çeşitleriyle paralellik içermektedir.  Türkiye’de üretilen sebze ve meyvenin %25’ni iyi sezonda Hatay üretmektedir. 2014 yılı itibariyla Türkiye’de seralarda yaklaşık 6,6 milyon ton ürün yetiştirilmekte ve karşılığında yaklaşık 16 milyar liralık bitkisel üretim geliri elde edilmektedir. Türkiye’de seralarda üretilen ürünlerin büyük kısmı iç piyasada tüketilmekte, yaklaşık %15’i ise ihraç edilmektedir.

Hatay’da örtü altı üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerin başında Samandağ İlçesi gelmektedir. İlçede genellikle yay çatılı plastik seralar, yüksek plastik tüneller bulunmaktadır. İlçede sebze ağırlıklı seracılık yapılmaktadır. Bunun dışında Antakya, İskenderun, Arsuz, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa ve Yayladağı ilçeleri ve çevre köylerinde seracılık yapılmaktadır.

Hatay’da, örtü altı süs bitkisi yetiştiriciliği son yıllarda gelişme göstermiştir. Türkiye’de örtü altında yetiştirilen çoğu süs bitkisi Hatay’da yetiştirilmemekle birlikte yeni yeni gelişme gösteren örtü altı süs bitkisi yetiştiriciliği için önemli bir potansiyel taşıdığı anlaşılmaktadır.

Alıntıdır(DOĞAKA)