SEBZE ve MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Türkiye’nin özellikle son yıllarda ekonomik ve siyasal olarak Ortadoğu’da güçlü bir ülke konumuna gelmesi Hatay ilinin bölgede etkinliğini arttırmıştır.Medeniyetlerin beşiği ve pek çok uygarlığın doğuşuna tanıklık etmiş Hatay; tarım alanları, toprak yapısı, iklim ve diğer doğal şartları ürün deseninde çeşitliliğe, hasatta erkenciliğe, ikinci ürünyetiştirilebilmesine imkân vermektedir. Özellikle meyve, sebze ve zeytinlik alanlar Türkiye ortalamasının çok üzerindedir.

Hatay İlinde Tarımsal Yapı

Hatay ilinin toplamda %18,9′luk kısmı tarıma elverişlidir. Tarım arazisinin %63′ünde tarla tarımı yapılmakta, %13,8′ inde sebze yetiştirilmekte, %9,4′ünde meyvecilik, %1,8′inde bağcılık, %11,8′inde zeytincilik yapılmaktadır.

Hatay İlinde Yetişen Sebzeler

Hatay İlinde Yetişen Meyveler

İlin önemli tarım ürünleri arasında buğday ve pamuk başta gelmektedir. Turunçgiller, meyve grubu içinde çok önemli bir yere sahip olup, ardından üzümsü meyveler gelmektedir. Turunçgillerin yanı sıra üzüm, Trabzon hurması, incir, erik ilin önemli meyvelerindendir. Örtü altı yetiştiriciliği (seracılık) de gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Not: ‘Meyve Veren Ağaç Sayısı’ sütununda gösterilen ağaç sayısı toplu meyveliklerdeki ağaç  sayısı ve dağınık ağaç sayısı toplamıdır (2018 TÜİK değerleridir.)

Şekil B (2)

Hatay İlinde Zeytin Üretimi

Zeytin ekim alanlarının her geçen gün arttığı Hatay ilinde Halhalı, Savrani, Sarı Haşabi, Sarı Ulak, Karamani, Gemlik gibi çeşitler ağırlıktadır.

Hatay İlinde Narenciye Üretimi

Tarım sektöründe stratejik öneme sahip diğer ürün grubu ise tarım alanları içerisinde %8’lik alana sahip narenciye grubudur.

İlde İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçeleri narenciye yetiştiriciliği ile özdeşleşmiştir. İlde üretilen narenciye, başta Rusya Federasyonu olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir.

Yıllara göre narenciye dikim ve üretimi 2018 TÜİK verileridir.

Kaynaklar: (1,2,3,4) Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü