BAHÇECİLİK, ÇEVREYE DUYARLILIK ve DOĞAL YAŞAM MERKEZLERİNİN KURULMASI

Hatay bölgesinde yetişen zengin bitki çeşitliliğini, bitki müzesini ve yörede yetişebilen diğer bitki çeşitlerini yapılan araştırmalarda en üst seviyede kullanılmasını sağlamak; bu bitki çeşitliğini eğitim amacıyla yorumlamak ve kullanıcılar tarafından erişilebilir kılınmasını yönetmek ve geliştirmektir.

Yok olma tehlikesi altındaki bitkilerin doğal ve kültür ortamlarında yetiştirilmesi yoluyla koruma altına alacak projeler oluşturmak; biyoçeşitlilik üzerine çalışmalar yapmak ve bitki kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını desteklemektir. Polen taşıyıcılar ve yaban hayatı için sağlıklı yaşam ortamı oluşturmak; çevre ile dost ( su, enerji, yabancı ot ve böcek ilacı kullanımı) akıllı ve sürdürülebilir yönetim modelli bahçeler ve binalar yaratmak.

Yerel halkın bitki biyolojisi ve korunması, bitki ıslahı, kentsel tarım, bahçecilik ve bahçe terapisi gibi konularda üniversiteler ve uzmanlar koordinasyonunda çeşitli kurslar, etkinlikler ve sergiler düzenlenmesi yoluyla bilgilendirilecektir.Belediyemiz, faaliyetlerinin tamamında çevreye karşı duyarlı, sürdürülebilir politika ve prosedür geliştirilmesine önderlik edecek, çevreyi olumsuz yönde etkileyen faktörleri minimuma indirgeyen politikalara da iyi uygulama örneği olacaktır. Biyolojik çeşitliği desteklemek ve doğal yaşam kalitesini artırabilmek için kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve şirketler ile birlikte işbirliği oluşturarak ölçülebilen adımlar atacaktır.