Expo 2021 Hatay, Üniversite Öğretim Görevlilerine Anlatıldı

Expo 2021 Hatay projesi kapsamında yapılması planlanan akıllı çiftçi ve teknolojik tarım uygulaması için kurulacak akademilerle ilgili Sürekli Eğitim Merkeziyle görüşülmüş ve akabinde üniversite öğretim görevlilerinin de Expo hakkında detaylı bilgilendirilmesi hususunda anlaşılmıştı. Böylesine detaylı ve içeriği itibariyle Hatay’ın geleceğe taşınmasında öncü rol üstlenen projenin amacına ulaşabilmesi ve sürdürülebilir olması ancak tüm kurumların ortak çalışmasıyla sağlanabilecektir.

Bu bakımdan Expo projesi hakkında HBB Expo Proje ofisi genel koordinatörü Ömer Faruk ÇELEBİ bir sunum gerçekleştirmiş. Eğitimin öncü rol oynadığı, Hatay’ın kalkınmasında mihenk taşı olacak Expo projesinin öncelikle halkı eğitecek donanımlı üniversite öğretim görevlilerinin anlamasını ve sonrasında işbirliği içinde daha hızlı yol alınabileceğini aktarmıştır.

Tüm detayların aktarıldığı ve zihinlerdeki soru işaretlerinin giderilmeye çalışıldığı toplantı, üniversite görevlilerinin tam destek olduklarını dile getirmeleriyle sona ermiştir.