“Expo 2021 Hatay Doğal Yaşam Akademileri” Kuruluyor

Expo 2021 Hatay proje ekibi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim MerkeziMüdürü Ömer EREN ile bir toplantı gerçekleştirmiştir. Yapılan istişarelerdeExpo 2021 Hatay Akademilerinin; Hollanda, İspanya, İtalya şehirlerini model alarak oluşturulacak müfredatları bünyesinde barındırmasının ana amaç olduğu dile getirilmiştir. Yapılacak ikili işbirliği çerçevesinde ulusal ve uluslararası eğitim fuarları, akademi çalıştayları düzenlenecek; “Akıllı çiftçi, bilimle yoğrulmuş yöresel zanaat ustaları yetiştirilerek şehrimizin uluslararası arenada sektörel paydaşlarıyla küresel rekabette yarışması sağlanacaktır.” denilmiştir.

Toplantı, sektöre uluslararası niteliklerde bireyler yetiştirmeye odaklı, pratik önemi yüksek seviyede gören, teoriği uygulamaya geçirebilecek Hatay halkı yetiştiren müfredatların hazırlanarak en yakın zamanda “Expo 2021 Hatay Akademileri”nin faaliyete geçeceğinin ve eğitimlere başlanacağının müjdesi verilerek son bulmuştur.